Specijalni tereti, Vangabaritni prevoz

Kompanija Beocontrol nudi profesionalnu i pouzdanu uslugu transporta specijalnih tereta svih vrsta. U uslugu transporta ubrajamo i pripremu tereta za transport, kao i utovar i istovar na dogovorenoj adresi kao i dozvole za prolaz kroz zemlje kroz koje se transport obavlja.

Za svoje klijente kompanija Beocontrol obavlja kompletnu uslugu transporta specijanih tereta:

  • Pronalazimo najbolje trase
  • Pakujemo i obezbe?ujemo pošiljku
  • Organizujemo utovar/istovar
  • Vršimo transport
  • Obavljamo celokupnu carinsku proceduru
  • Obezbe?ujemo sve neophodne dozvole
  • Organizujemo tehni?ki ili policijsku pratnju

 

Transport specijalnih, vangabaritnih i teških tereta zahteva iskustvo i posebnu opremu, jer dimenzije i specifi?ne karakteristike vangabaritne robe zahtevaju posebnu opreznost ve? pri zaštiti, pakovanju i prenosu stvari iz objekta u kome se nalaze.

Kompanija Beocontrol poseduje i jedno i drugo – imamo dugogodišnje iskustvo u prenosu specijalnih tereta i posedujemo najsavremeniju opremu koja nam omogu?ava lakše manipulisanje teretima.

Mi posedujemo najsavremeniju opremu za prenos robe stepenicama, robote i hidrauli?ne liftove, viljuškare, dizalice, ?ak i kranove za podizanje teških mašina na visokim platformama i zgradama, kao i specijalne kamione za vangabaritni transport.

Za prenos tereta težine preko 350 kg unutar objekta koristimo savremenu opremu sa specijalnom zaštitom od habanja podova.

Transport vangabaritne robe podleže odre?enim zakonskim ograni?enjima koja se odnose na same dimenzije tereta, na?in na koji se teret sme prevoziti, kao i doba dana kada je dozvoljeno vršiti transport.

U medjunarodnom transportu specijalnih tereta potrebno je poznavati ograni?enja svake tranzitne zemlje.

Kompanija Beocontrol upoznata je sa svim zakonskim pravilima i procedurama i svaku ponudu formira individualno, u zavisnosti od karakteristika robe, destinacije na koju se prevozi, neophodne opreme i pratnje.

Svojim klijentima omogu?avamo da tokom transporta prate svoju pošiljku putem GPS-a u realnom vremenu.

Sa 1,000m2 magacinskog prostora, kompanija Beocontrol je u mogu?nosti da svojim klijentima omogu?i i skladištenje specijalnih tereta pre ili nakon transporta. Naša skladišta poseduju najsavremeniju opremu, kao i sigurnosne sisteme.

Kompanija Beocontrol svojim klijentima garantuju bezbednost i isporuku vangabaritnog tereta. Naši klijenti prilikom potpisivanja ugovora dobijaju pravnu garanciju da ?e posao biti obavljen u skladu sa dogovorom, kao i da ?e biti obešte?eni u slu?aju nastanka štete.

Za transport specijalnih tereta, klijentima možemo omogu?iti i dodatno osiguranje kod najve?ih osiguravaju?ih ku?a sa kojima Beocontrol ima potpisane ugovore