Pakovanje poku?stva

Kompanija Beocontrol nudi kompletnu uslugu pakovanja i pripreme Vaših stvari za selidbu bilo da se radi o selidbi stambenog ili selidbi poslovnog prostora.

Naš profesionalni tim obu?en za pakovanje, demontažu, montažu, utovar i istovar ?e pripremiti Vaše stvari za selidbu u skladu sa najvišim mogu?im standardima.

Mi garantujemo da ?e Vaše stvari sti?i na destinaciju u identi?nom stanju kao i pre pakovanja. Ukoliko se pre pakovanja uo?e ošte?enja, naš tim ?e ih ukloniti u onoj meri u kojoj to uslovi dozvoljavaju.

Uslugu pakovanja nudimo Vam bilo gde da se nalazite, kako za selidbe u Srbiji, tako i za medjunarodne selidbe. Pakovanje i priprema za selidbu mogu se zakazati za bilo koje vreme koje Vam odgovara, jer je kompanije Beocontrol za svoje klijente na raspolaganju 00-24 radnim danime i vikednom.

Pakovanje robe selidb Srbija

Kako bi ih zaštitili i pripremili za selidbu, Vaše stvari pakujemo razli?itim vrstama pak papira, vakum folijama, folijama sa vazdušastim jastu?i?ima, zaštitnim omota?ima i specijalnim sun?erima.

Za pakovanje lomljivih stvari od keramike, stakla i porcelana koriste se kutije sa 5-slojnim kartonom unutar kojih se sipa sun?er u obliku pahulja koji dodatno štiti stvari. Kutije se pune do vrha osim u slu?aju transporta osetljivih i lomljivih predmeta.

Naš tim obu?en je za pakovanje antikviteta i drugih stvari sa kojima je potrebno postupati sa dodatnom pažnjom. Tako?e, posedujemo neophodno znanje i opremu za pakovanje specijalnih tereta, kao što su sefovi ili bankomati.

Na svakoj kutiji koju spakujemo nalazi se nalepnica odre?ene boje sa informacijama o sadržaju unutar same kutije. Razli?ite boje nalepnica omogu?avaju da u novom prostoru nameštaj i kutije budu lako i brzo raspore?ene po spisku i želji klijenta.

Nakon pakovanja i raspakivanja, naš tim, ukoliko želite, može i kompletno o?istiti Vaš dom.

Višak stvari, za koje ipak smatrate da Vam u nekom trenutku mogu biti potrebne, možete ?uvati u jednom od naših skladišta.

Vaše stvari ?e sa nama biti potpuno bezbedne i o njima ?emo brinuti kao dobri doma?ini. Pored osiguranja selidbenih stvari, firma Beoconrol nudi Vam i svoju garanciju da ?ete biti obešte?eni u slu?aju nastanka štete.

Ukoliko želite da sami spakujete i zaštitite poku?stvo ili kancelarijski nameštaj, mi Vam možemo ponuditi kutije i sav neophodni paking materijal. Sve što Vam je potrebno za pakovanje i zaštitu isporu?i?emo na Vašu adresu.

Da bismo Vam olakšali pakovanje i pripreme za selidbu, sadržaj kutija koje ?ete od nas dobiti može biti unapred obeležen nalepnicama kao što su „knjige“, „porcelan“ itd.

Firma Beocontrol nudi Vam širok izbor kutija za pakovanje i materijala za zaštitu i pripremu stvari za selidbu.

 • Kutije
  • Kutija za garderobu (dimenzija 500 mm x 500 mm x 1600 mm): pogodne su za pakovanje garderobe, posteljine, kapaciteta do 32 vešalice sa garderobom. Po sadržaju i kapacitetu upola su manje od standardnog garderobera, ali ve?e funkcionalnosti.
  • Kutija za ?aše sa pregradama (dimenzija 500 mm x 500 mm x 800 mm): pogodne su za pakovanje ?aša svih vrsta i veli?ina jer dupli zidovi kutija štite ?aše od spoljnih uticaja, a pregradni zidovi u obliku sa?a fizi?ki odvajaju jednu ?ašu od druge. Kapacitet kutije je 100 ?aša.
  • Kutija za tanjire (dimenzija 400 mm x 550 mm x 550 mm): pogodne su za pakovanje svih vrsta tanjira. Tanjiri se re?aju uspravno tako da je kapacitet kutije i do 20 tanjira. Izme?u svakog tanjira se nalazi amortizuju?i karton koji prijanja uz tanjir i štiti od loma.
  • Standardna kutija za selidbe (dimenzija 400 mm x 400mm x 600mm): pogodne su za pakovanje i skladištenje svih stvari opšte namene.
  • Velika kutija za selidbe (dimenzija 600 mm x 600mm x 600mm): pogodne su za ve?e ku?ne ure?aje, elektri?ne ure?aje, igra?ke, tekstil, ode?u, cipele, posteljinu i sl.
  • Kutije za selidbu manjih ku?nih ljubimaca (razli?itih dimenzija): pogodne su za sve manje ku?ne ljubimce (ze?eve, ma?ke, manje pse i sl.).
  • Kutije za slike (razli?itih dimenzija): pogodne su za selidbu slika svih dimenzija.
 • Folije
  • PVC folija – stre? folija: svojom rastegljivoš?u i prijanjanjem uz stvari, pogotovo stvari nepravilnog oblika, štiti od prašine, vlage, vode i svih spoljnih uticaja tokom transporta ili skladištenja. Pogodna je za transport na dužim relacijama jer ostaje zategnuta, ?ak i na klizavim stvarima.
  • Puc-puc folija (manja): folija sa vazdušnim jastu?i?ima omogu?ava da zaštitite skoro sve manje stvari koje selite, jer mehuri amortizuju sve udarce tokom transporta i fizi?ki odvajaju selidbenu stvar od kutije. Mehuri su obi?no dimenzija 20mm x 7mm. Idealna je za zaštitu ramova, ogledala i slika.
  • Puc-puc folija (ve?a): folija je napravljena od mikronskog termoplasti?nog materijala izra?enog od polimera (polietilena). Fleksibilnost pomaže mehuri?ima da se prilagode obliku stvari, a ve?i mehuri?i pogodni su za zaštitu nameštaja, ve?ih stvari i popunjavanje šupljina u kutijama. Prednost ove folije u odnosu na manju puc puc foliju je u tome što se može se?i i prilago?avati za pakovanje manjih stvari.
 • Sun?eri
  • Standardni sun?eri razli?itih veli?ina: napravljeni od jake neabrazivne polietenske pene sa zatvorenim ?elijama idealni su za zaštitu osetljivih stvari i spre?avanje ogrebotina na poliranim površinama. Odli?ni su za odvajanje posu?a i ostalih lomljivih stvari prilikom transporta ili skladištenja.
  • Mleveni sun?eri – pahulje – kuglice: preporu?uju se za ispunjavanje šupljina u kutijama. Pahulje su od neprocenjivog zna?aja pogotovo ako se radi o me?unarodnoj selidbi i transportu lako lomljivih selidbenih stvari na dužim relacijama.
  • Sun?eri u rolnama specijalnih debljina od 2 -12 mm i sirine do 1200 mm: pogodni su za uvijanje ve?ih komada nameštaja.
  • Specijalni sun?eri za zaštitu delova nameštaja (uglova): pogodni su jer se mogu se?i po meri i uglavnom služe za zaštitu uglova selidbenih stvari od loma i krzanja. Koriste se za zaštitu ramova za slike, nameštaja ili uglova trpezarijskih i drugih vrsta stolova. Pogodni su i za zaštitu prilikom skladištenja.
 • Pak papir i polietenska sredstva
  • Papir za pakovanje: tanak beli papir za pakovanje pogodan je za zaštitu osetljivijih stvari. Najviše se koristi za pakovanje kuhinjskih stvari.
  • Pokriva?i za dušeke: štite dušeke od od vode, prašine, prljanja i habanja tokom selidbe, skladištenja ili renoviranja stana.
  • Pokriva?i za sofe: polietenski pokriva?i za sofe služe za zaštitu i ?uvaju Vaše stvari tokom selidbe ili skladištenja. Mogu se koristiti više puta.
 • Kese
  • Kese za pakovanje stvari zapremine do 120 l – džakovi: Pogodne su za pakovanje lakih stvari, a služe i kao zaštita od vode, vlage i prašine.
  • Vakum kese za odlaganje sezonskih stvari: Izuzetno su prakti?ne, jer ne zauzimaju dosta prostora, a pri tom stvari koje su spakovane zadržavaju isti oblik i ne gužvaju se. Njihovu funkcionalnost dopunjuje i to što služe kao zaštita od vode, vlage i prljvštine. Možete ih koristiti više puta.