Organizacija me?unarodnih sajmova

Kompanija Beocontrol svojim klijentima omogu?ava da svoje prozvode i robu promovišu i, umesto njih, obavlja celokupnu organizaciju u?eš?a na medjunarodnim sajmovima.

Kvalitetno i profesionalno predstavljanje potencijalnim stranim partnerima jedan je od preduslova
za prikupljanje novih poslovnih kontakata i unapre?enje poslovanja.

Prisustvo na renomiranim me?unardonim doga?ajima jedan je od tradicionalnih na?ina kako da se upoznate sa potencijalnim saradnicima, tako i sa svojom konkurencijom.

Kompanija Beocontrol može Vas stru?no posavetovati o najboljim mestima za predstavljanje Vaših proizvoda, kao što može obaviti i sve neophodne procedure i poslove za Vaše u?eš?e na izabranom doga?aju.

Uslugu organizovanja u?eš?a na me?unarodnim sajmovima nudimo za sve sajmove širom sveta.

Svojim klijentima nudimo:

  • Transport opreme i materijala neophodnih za predstavljanje na sajmovima u oba smera
  • Obavljanje carinskih procedura
  • Dostavu na štand i istovar/utovar sajamski pošiljki
  • Montažu/Demotažu